Tietosuojaseloste

Keitä olemme

Verkkosivustomme osoite on: https://siriussilta.fi.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Siriussilta Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 10.5.2018.

 1. Rekisterinpitäjä

Siriussilta Oy

Käyntiosoite: Jyväskylän Akupunktioklinikka, Yliopistonkatu 26 A 3 krs, 40100 Jyväskylä

 1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Sirkka Liias-Heikkinen, sirkka@siriussilta.fi, puhelin 050 381 7440

 1. Rekisterin nimi

Siriussilta Oy pitää rekisteriä hoitoasiakkaista, laskutusasiakkaista, koulutusrekisteriä opiskelijoista ja todistusrekisteriä myönnetyistä todistuksista.

 1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

 • henkilön suostumus
 • sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
 • asiakassuhde, laskutusasiakas tai työsuhde

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi ja laskutus.

Tietoja ei käytetä päätöksentekoon tai profilointiin.

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

 • laskutusasiakkaalta henkilön nimi ja laskutustiedot: osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yritykseltä ly-tunnus
 • myönnetyt todistukset, opintopisterekisteriotteet: nimi, syntymäaika
 • hoitoasiakaskortti hoidoissa, jossa merkitty yhteystiedot, syntymäaika, hoitokäynnit, tehdyt hoidot ja tiedot hoidon kannalta tärkeistä terveydellisistä aiheista. Hoitoasiakaskortit ovat manuaalisia.
 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta sähköpostitse, puhelimitse, koulutus- ym. sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 1. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Hoitoasiakkaiden asiakastietoja ei luovuteta muille tahoille eikä tietoja julkaista. Tiedot hävitetään tietosuojaturvallisesti hoitosuhteen päätyttyä.

Koulutuksiin liittyvien opiskelijoiden tietoja ei luovuteta muille tahoille eikä tietoja julkaista. Valmistuneista pidetään todistusrekisteriä tietokoneella.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja, jotka ovat paperiversioita, säilytetään lukitussa kaapissa.

Rekisteritietoja, jotka ovat tallennettuina tiedostoina tietokoneella, suojaa turvaohjelma. Tietoja ei säilytetä palvelimella. Kaikkia henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti ja toistaiseksi vain yrittäjän itsensä toimesta.

 1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.