Taiji

Filosofiasta

Taiji on vanha taolainen filosofia, jonka mukaan Yin ja Yang kuvaavat kaiken olemassa olevan vastakkaisia puolia. Yang luo Yiniä ja Yin ravitsee Yangia, ne ovat erottamattomia ja toisistaan riippuvaisia ja siksi samanarvoisia. Ne ovat perusperiaatteita olemassaolon ytimessä ja edustavat jokapäiväisessä elämässämme luontaisesti ilmenevää kaksinaisuutta. Nämä toisistaan riippuvaiset puolet muodostavat yhdessä harmonisen ja tasapainoisen kokonaisuuden.

Ihmiskeho on kokonaisuus, joka on jatkuvassa muutoksen tilassa; prosessi, joka heijastaa ympäristön muutoksia. Kun elimistön sopeutuminen ympäristöön on tasapainossa ja sen sisäiset toiminnot sujuvat harmonisesti, ihminen on terve. Mutta tasapaino voi järkkyä ja ihmiskehon järjestelmä tulla alttiiksi sairautta aiheuttaville tekijöille.

Taiji terveyden ylläpitäjänä

Taijin perusperiaatteista merkittävin on sisäisen energian eli Qin ja voiman eli Jingin kehittäminen ja käyttäminen. Taijissa korostetaan rentoutta, pyöreää ja pehmeää liikettä eikä niinkään lihasvoimaa. Taijin jatkuva harjoittaminen tasapainottaa Qin kiertoa ja sitä kautta ylläpitää terveyttä ja hyvinvointia sekä ennalta ehkäisee sairauksia. Kokonaisvaltaisena liikuntana se vaikuttaa kehon kaikkiin osiin päästä varpaisiin, lisää nivelten liikkuvuutta, vahvistaa sydäntä ja verenkiertoa sekä lisää koordinaatiokykyä.

Meditaatiota liikkeessä

Liikesarjoja tehdessä tärkeintä on tyhjentää mieli ajatuksista ja keskittyä liikkeeseen tässä ja nyt. Intensiivisen harjoittelun aikana mieli rauhoittuu ja harjoitusten jälkeen on mahdollista nähdä arjen asiat selkeämpinä. Mieli tulee harjoitellessa yhä tietoisemmaksi kehosta omassa tilassaan herkistyen kuuntelemaan kehon viestejä ja kuntoa.

Taiji eli ”Kiinalainen aamuvoimistelu”

Taiji jakautuu erilaisiin päätyyleihin, joista Yang-tyyli on yksi suosituimmista. Yleisemmin tunnettu on Yang-tyylin 24-liikkeen sarja. Siitä lyhyempi versio on 8-liikkeen sarja. Alussa taijin tekeminen on tekniikan opettelua, joka vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä. Kun liikkeet on opittu oikein, vähitellen koko keho rentoutuu ja tekeminen muuttuu sujuvaksi. Rennosti tehtyinä liikkeet eivät rasita niveliä ja siten ovat vaivattomia eivätkä vaadi ponnisteluja. Harjoitellessa kiire lakkaa jokaisen keskittyessä omaan suoritukseensa ja kun keho muuttuu joustavaksi yhdessä mielen kanssa se saattaa rentouttaa myös asenteita suhteessa elämään ja kanssaihmisiin.

Taiji-ohjaus ryhmille 150,00 €/60 min, sis. alv 10%. Ryhmäkoko 6-20.