Henkinen Terapia

HENKINEN TERAPIA


Henkisen Terapian tavoitteena on löytää oma sisäinen inspiraatio ja ohjaus elämän haastavissa tilanteissa. Se lisää henkistä vapautta ja voimistaa omaa henkistä identiteettiä sekä yhteyttä maailmankaikkeuden parantavaan rakkauteen.

Ohjatussa terapiassa voidaan vapauttaa, muuntaa ja eheyttää kielteisiä tunteita, pelkoja, traumaattisia tapahtumia, selittämätöntä kipua ja ahdistusta sekä lisätä ymmärrystä, purkaa kielteisiä päätöksiä ja antaa anteeksi. Siitä saa apua elämän erilaisiin kipupisteisiin ja valintatilanteisiin sekä tunne- ja haluriippuvuuksiin.

Henkinen terapia koostuu lukuisista erilaisista ja eri tilanteisiin sopivista menetelmistä. Yhdessä hoitotilanteessa käytetään yhtä tai useampaa menetelmää. Esimerkkeinä näistä menetelmistä ovat erilaiset muuntamis-, regressio- ja vapauttamisterapiat, identiteettiä ja sisäistä viisautta vahvistavat terapiat, sekä kehon ja persoonan elinvoimaisuutta ja elämäniloa lisäävät pyhittämisterapiat ja chakrahoidot.

Hinta 80,00 €/90 min. tai 65€/tunti

Lisätietoja: www.aurinko-maa.fi