Akupunktiokoulutus

Akupunktiokoulutus  3,5 vuotta

Klassinen Kiinalainen Lääketiede

Koulutus sisältää lähiopetusta 820 tuntia/30 op, itsenäistä opiskelua 280 tuntia/10 op sekä klinikkaharjoittelua 280 tuntia/10 op. Yhteensä 50 op.

Sisältö

–         Klassisen Kiinalaisen Lääketieteen teoria

–         Kanavat, pisteet ja hoitomenetelmät

–         Tautioppi, Hoitotekniikat

–         Länsimaisen ja kiinalaisen tautiopin yhdistäminen

Länsimaisen lääketieteen jonkin asteinen tutkinto tai lääketieteen perusopinnot , 32 op, tulee kunkin opiskelijan hankkia omatoimisesti. Aiemmin suoritettu terveydenhoitoalan tutkinto riittää. Samoin SPR:n ensiapu I 0,5 op  ennen klinikkaharjoittelun alkua.

Koulutusviikonloppuja on yhteensä 40 kpl (820 h), yhden viikonlopun hinta on 200,00 € + alv 24%, (yhteensä 248,00 €) sisältää kouluttajan antaman opintomateriaalin.

Opiskelun voi aloittaa myös ilman tarkoitusta valmistua akupunktion harjoittajaksi, vain esim. mielenkiinnosta kiinalaista lääketiedettä kohtaan ja halusta tutustua syvemmin teoriaan. Täten voi osallista ensimmäisen vuoden teoriajaksoon.

Hyväksytysti suoritetut opinnot ja riittävä harjoittelukokemus mahdollistavat hakeutumisen Kiinalaisen lääketieteen terapeutti –rekisteriin, jota ylläpitää Klassisen akupunktion yhdistys.

Kouluttajana Sirkka Liias-Heikkinen, joka on saanut 4-vuoden pituisen koulutuksen itämaiseen lääketieteeseen ja akupunktuuriin Raili Raunion opetuksessa  ja toiminut akupunkturistina vuodesta 2007 Jyväskylässä.

Kysy lisätietoja: sirkka@siriussilta.fi